Detalle de la actividad

Talleres sobre Logoterapia 2024
Associació Catalana de Logoteràpia i Anàlisi Existencial
16 de març de 2024
Dissabte, 16 de març de 2024 | 19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
1º Taller: ¿Qué es la logoterapia? Aplicaciones en la vida cotidiana > Virtual - 1º Taller: ¿Qué es la logoterapia? Aplicaciones en la vida cotidiana
Dimecres, 24 d'abril de 2024 | 19:00 - 20:30
19:00 - 20:30
2º taller | Libro: El hombre en busca de sentido > Virtual - 2º taller
Dimecres, 29 de maig de 2024 | 19:30 - 21:00
19:30 - 21:00
3º taller: los valores en la vida cotidiana > Virtual - 3º taller: Los valores en la vida cotidiana