Màster en Logoteràpia i Anàlisi Existencial

Màster en Logoteràpia i Anàlisi Existencial
Associació Catalana de Logoteràpia i Anàlisi Existencial
De 20 d'octubre de 2023 a 15 de juliol de 2025

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull

C. del Císter 34

Barcelona

Divendres, 20 d'octubre de 2023 | 15:00 - 20:00
15:00 - 20:00
Sessió > Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull -