Detalle de la actividad

Màster en Logoteràpia i Anàlisi Existencial
Associació Catalana de Logoteràpia i Anàlisi Existencial
De 20 d'octubre de 2023 a 15 de juliol de 2025

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull

Carrer Padilla 326-332

Barcelona

Divendres, 20 d'octubre de 2023 | 15:00 - 20:00
15:00 - 20:00
Sessió > Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull -